top of page

Huisbezoeken

Uw dokter heeft in de praktijk méér mogelijkheden. Daarom worden huisbezoeken voorbehouden voor personen die zich niet naar de praktijk kunnen verplaatsen. Gelieve hier geen misbruik van te maken.

Voor een optimale zorgverlening komt u nog steeds best naar de praktijk.

Praktisch

Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch worden aangevraagd tussen 8u en 10u.

Uw arts zal dan in de loop van de dag langskomen. Omwille van praktische redenen, kan hier op voorhand geen concreet uur voor worden afgesproken.

bottom of page