top of page

Afspraken

Om online een afspraak te maken: klik op de naam van de arts en u wordt doorverwezen.

Dr Igor Crokaerts

Alle werkdagen, behalve vrijdagnamiddag

Dr Sofie Morcel

Alle werkdagen, behalve donderdagnamiddag

Wij werken uitsluitend op afspraak

Afspraken kan u telefonisch of op de website aanmaken. Hiervoor kan u bellen naar ons nummer:

03 480 83 94 van maandag tot vrijdag tussen 8u en 13u.

Kom goed op tijd, dit uit solidariteit met de artsen én andere patiënten. Verwittig ons tijdig bij belet.

Voorschriften en attesten

Voorschriften en attesten worden uitsluitend verstrekt tijdens een raadpleging of huisbezoek.

Gelieve dus voldoende voorschriften te vragen! Een dokter mag enkel attesten schrijven die met de waarheid stroken!

Bespreken resultaten

Voor het bespreken van resultaten van bepaalde onderzoeken kan u enkel bellen tijdens het telefoon halfuurtje. Dit is elke werkdag tussen 12u30 en 13u.

Dit halfuurtje dient enkel om de resultaten kort te overlopen. Voor (aanpassing van) eventuele behandeling of opvolging, maakt u een nieuwe afspraak.

bottom of page