Vakantie Dr. Ine Van Leeuw

Dr. Ine Van Leeuw is met vakantie van vrijdag 29/6/2012 tot zondag 15/7/2012. Voor dringende raadplegingen of huisbezoeken kan u terecht bij Dr. Pattyn of Dr. Crokaerts. Op maandag 16/7/2012 hernemen de raadplegingen.