• Home
  • /Nieuws
  • /Nieuwe getuigschriften van arbeidsongeschiktheid in 2016

Nieuwe getuigschriften van arbeidsongeschiktheid in 2016

Vanaf 01 januari 2016 is er een nieuw getuigschrift van arbeidsongeschiktheid van toepassing

Het grote verschil is dat bij elke verlenging van je arbeidsongeschiktheid er een nieuw getuigschrift voor de ziekenkas moet ingevuld worden.

Op dit attest staat nu ook een einddatum vermeld.

Dit getuigschrift moet binnen de TWEE werkdagen ( met poststempel als bewijs ) binnen zijn op je mutualiteit. Anders verlies je 10 % van je ziekte-uitkering

Dit attest moet ook binnen de 48 uur op de mutualiteit zijn na ontslag uit het ziekenhuis of bij een herval na een werkhervatting.

Praktisch betekent dit dat je best steeds dergelijk attest ,dat je kan verkrijgen op je ziekenkas ,meebrengt naar de consultatie

 

Je huisartsenteam