Waarvoor kan je bij je huisarts terecht?

Als huisarts willen we je in de eerste plaats een persoonlijke aanpak bieden voor alle grote en kleine medische en psycho(sociale) problemen. Wij zullen je steeds zoveel mogelijk zelf trachten verder te helpen en zullen je correct verder doorverwijzen indien dit nodig blijkt te zijn.

Bij ons kan je onder andere terecht voor:

 • Bijhouden van je Globaal Medisch Dossier (GMD)
 • Raadplegingen en huisbezoeken
 • Bloedafnamen
 • ECG (film van het hart)
 • Pre-operatieve onderzoeken
 • Vaginaal uitstrijkje (pilcontrole)
 • Hechting van  snijwonden
 • Bevriezen van wratten
 • Spirometrie (longfunctieonderzoek)
 • Vaccineren van kinderen en volwassenen
 • Kleine heelkunde
 • Gipsen aanleggen en verwijderen
 • Correcte doorverwijzing indien nodig
 • Zwangerschapsbegeleiding
 • Hulp bij psychosociale problemen
 • Stoppen met roken
 • Algemeen gezondheidsadvies en gewichtscontrole
 • Evaluatie menselijke schade
 • Bijstaan bij bepalen invaliditeit (bv na ongeval)